Kopmosegaard

Økologisk landbrug

Kopmosegaard er et lille Økologisk landbrug beliggende i Davinde Odense SØ

Vi er et lille familielandbrug der dyrker jorden efter biologiske principper.

Vores dyr går ude hele året enten på mark eller i skoven. Dyre velfærd ligger os meget på sinde, det er meget vigtigt at dyrene har levet et liv så tæt på deres oprindelse, og at de har spis den føde der er deres naturlige føde.

Kopmosegaard er oprindelig et husmandsted der blev bygget i 1864 til den ene af sønnerne af cornelius Rasmussen, og den var i familiens eje til engang i 80 erne, hvor en fra København købte den og brugte den som ferie bolig. Vi overtog ejendomme i 2004 og har renoveret den efter samme principper som den blev bygget i i tidernes morgen.

Ejendommen blev under krigen brugt af frihedsbevægelsen til at skjule nedkaste våben af englænderne til den danske frihedsbevægelse. I 1943 da tyskerne overtog det danske politi, blev den odenseanske politimesters bil skjult på ejendommen i en høstak. Den blev ombygget således at der kunne monteres et tungt maskingevær på de bagerst sæder. Der blev afmærket flugtruter igennem Kopmosen, hvis nu tyskerne skulle dukke op. Under krigen blev der gravet tørv i Kopmosen og det var ikke ufarligt der gik et hestespand til i mosen. Det var derfor en god flugt vej igennem Kopmosen.

Vi overtog ejendommen i 2004 og jorden var forpagtet ud, vi gik i gang med at renovere og fik lidt efter lidt lavet lidt have så vi kunne dyrke lidt grønsager til eget forbrug. Og da ”søstrene ” fra Davindbygade flyttede arvede vi deres høns og så var vi i gang med at producer vores egne æg. Hønsene rendte frit i haven og skoven. Mikkelræv og vi, kunne til at starte med ikke blive enig om hvis hønsene var, så vi måtte ind imellem købe nogle nye.

I 2008 traf vi en beslutning om at vi ville være selvforsynende. Så vi lavede 6 nye højbede og udvide med 100 m2 grøntsags jord. I 2009 indkøbte vi en lille Dexter kvægbesætning bestående af 2 drægtig køer + 2 kviekalve og en tyr.

Det var en stor omvæltning, fra at være bybo til at blive fritidslandmand, men hvor der en vilje er der også en vej.

Min egen bagrund er den at jeg er ud fra landbo familie fra Thy, og opvokset med hestevogn og håndmalkning og ingen gifte og kunstgødning. Møjet blev spredt ud med håndkraft og roerne blev renset med håndhakke. Som 18 årig fik jeg min første kolonihave og byggede mit eget drivhus, og dyrkede her min egene grønsager. Jeg har siden forsøgt at dyrke så meget af mine egne grøntsager som det var mig muligt.

Jeg har være med som en af pionerende i den alternative energi udvikling, og har altid interesseret mig for at gøre tingene så naturlige som muligt uden at gå tilbage til stenalderen, men bruge sin sunde fornuft.

I dag har vi 1 tønde (ca. 5000 m2 )land med grøntsager, 23 stk kvæg, 12 grise, 20 høns, 30 kaniner

Så nu er vi ved at være klar til at komme ud til den Fynske befolkning med vores produkter.

Vi lever lokalt og pt til Super-Brugsen Langeskov, og til restaurant Under lindetræet i Odense

Grøntsagerne er dyrket efter biodynamiske principper.

Copyright © 2014.Kopmosegaard, Davinde skovvej 64, 5220 Odense SØ Tlf. 25168232